Office 365 / RKH-konto

Personal och studenter anknutna till Röda Korsets Högskola har tillgång till Office 365-paketet från Microsoft. Vid din anställning som personal eller registrering som student tilldelas du ett RKH-Konto med licens för användning av Office 365. 

För att komma åt applikationerna och office-paketet så går du till följande länk https://portal.office.com och loggar in med ditt RKH-konto <användarnamn@rkh.se>. ex. bohpvk17@rkh.se


Ditt RKH-konto används för att logga in på följande tjänster:

  • Office 365
  • Canvas (LMS)
  • Skrivare
  • Ladok
  • JobSH
  • DiVa


Här hittar du information om hur du återställer lösenordet till ditt RKH-konto.

Återställa lösenord Personal

Återställa lösenord Student


Här hittar du information kring installation av officepaketet:

Installation av officepaketet


Hur många enheter kan jag installera programmen på? 
Du kan installera programmen på upp till fem enheter. 

Hur länge är licensen giltig?
Licensen är giltig så länge som du är aktiv som student vid högskolan.  

Jag behöver hjälp med installationen, hur får jag hjälp? 
På den här länken finns Microsofts supportforum för Office. Där kan du söka svar på dina frågor.