Utrustning extern föreläsare

På högskolan så är det fullt möjligt för externa föreläsare att medta egen dator för presentationer, i salarna finns bildutgångar för HDMI och VGA. Saknar man detta så går det bra att ta med lämplig adapter. Skulle föreläsaren av någon anledning inte ha möjlighet till att medta egen dator så finns lånedatorer att tillgå hos IT.