Poll Everywhere
Innehåll

Step-by-step guide

Poll Everywhere är ett responssystem för att göra det möjligt för alla deltagare i en aktivitet att vara delaktiga, inte bara den som får ordet. Det finns en hel del forskning som visar att användandet av ett responssystem gör det möjligt för fler studenter att kunna vara delaktiga under lektionen och att dialogen mellan er studenter och lärare blir mer jämlik.

För att kunna delta i aktiviteten behöver du antingen använda en smart telefon, surfplatta eller en laptop med webläsare. Väljer du att arbeta från en app istället för webläsare vilket vi tror kan vara enklast ber vi dig i god tid innan lektionen att ladda ner applikation Poll Everywhere  på Google Play eller App store.

Logga in som deltagare/participant. Där det står "Join a presentation" skriver du in det namn som läraren har angett.

Vad är ett responssystem?

Responssytemet betyder att ni, "publiken", kan svara på frågor och ge förslag i realtid under en föreläsning. Svaren är anonyma, ni kan se hur svaren fördelas, ni kan ge förslag etc.

  1. Föreläsaren ställer en fråga
  2. Publiken/kursen kan svara med hjälp av mobilen, eller datorn (app, sms, eller webbsida)
  3. Svaren syns på skärmen

Du kan läsa mer på https://www.polleverywhere.com/how-it-works

Nedladdning:

Poll Everywhere for Android (Google Play)

Poll Everywhere för iOS (App Store)

Frågor?

Kontakta din kursansvariga lärare.