Grupprum och bokning av dessa

Rummen kan bokas för minst en halvtimme och max två timmar åt gången samt högst två veckor framåt. Det är tillåtet att göra två bokningar, och en ny bokning kan göras när en av den föregående är avslutad.

Grupprummen är bokningsbara alla dagar mellan kl. 07:00-23:00.

Har du frågor kring grupprumsbokning vänligen kontakta Service Desk.

Regler: 

Boka ett grupprum

  1. Klicka på länken "Boka grupprum"
  2. Klicka på länken "Klicka här för att logga in..." och du får logga in med ditt RKH-konto


  3. Klicka på Boka lokaler


  4. Välj tid och vilket rum du vill boka
  5. Välj tid
  6. Kontrollera dina val och skriv in bokningstext. Klicka på Boka.
  7. När du ser något liknande är din bokning bekräftad.