Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder en ny EU-förordning om dataskydd i kraft. Den nya förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).


Förordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation), benämns på svenska som "allmän dataskyddsförordning" eller "dataskyddsförordningen".