Installation av Microsoft Office

Installation av Microsoft Office:

För att installera office-paketet på din dator så börja med att logga in på http://portal.office.com 

Där autentiserar du dig med ditt tilldelade RKH-konto


När du har loggat in, klicka på ”Installera Office 2016” knappen för att starta processen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

(OBS: Under installationen kan det förekomma att programmet frågar efter inloggningsuppgifter, detta är då samma inloggningsuppgifter som tidigare)