Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

På länken https://servicedeskone.rkh.se finns Service Desk-portalen. Där kan du som användare registrera och se status på dina ärenden till Service Desk.

...