Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kom igång med utskrifter på högskolan:


För att Innan du kan börja skriva ut dokument från högskolans skrivare så måste du först registrera ditt kort i skrivaren:passerkort i Uniflow. 

1. Lägg kortet på läsaren vid skrivaren ditt passerkort på skrivarens kortläsare (kortläsaren finns till vänster om skärmen och är markerad med ett kort
2. När inloggningsrutan dyker upp skriver du in inloggningsuppgifter inloggningsuppgifterna till ditt RKH-konto, (ex: testhk16). Användarnamnet anges utan domännamn (t.ex. anbehk16).
3. Klicka på "logga in" för att slutföra!

Bifoga och skicka dokumentet (.doc, .pdf etc...) från din e-postadress till till printme@rkh.se (det måste vara den e-postadress som du angett vid början av dina studier) E-postmeddelandet måste komma från den E-postadress som registrerats i Ladok.
OBS: Det tar ca 5-10 minuter innan dokumentet kommer fram till skrivaren.

Var finns skrivarnaskrivaren?
På plan 5 vid ingången till Hälsovägen 11A finns en kopiator/skrivare. 

...