Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Skriv i fältet Användarnamn: <användarnamn>@rkhedu<användarnamn>@rkh.se    Exempel:   edutesthk16@rkh.se

Skriv i fältet Lösenord: Ditt RKHEduroams-kontos lösenord.

Klicka på Installera.

...