Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

När du kommer till den här dialogrutan skriv in följande:

Username: <användarnamn>@rkhedu<användarnamn>@rkh.se    Exempel:  testhk16@rkhedutesthk16@rkh.se

Password: Ditt eduroam lösenord.

...